„Święci w niebie i na ziemi”. Ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w powiecie wołomińskim, etap II.

Na podstawie umowy 159.2018 o realizację zadania publicznego, zawartej  w dniu 9 kwietnia 2018 roku Fundacja Realizuje w okresie od 9.04.-30.09.2018 projekt pod nazwą „Święci w niebie i na ziemi”. Ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w powiecie wołomińskim, etap II.”
Całkowity koszt zadania: 39500,00 zł, wartość dofinansowania Powiatu Wołomińskiego: 30000,00 zł.